Hallå! Hallå?

Det spelar mindre roll hur högt vi ropar om ingen vill lyssna. Det handlar om att få människor intresserade av det vi vill säga. Vad vill du berätta?

Jag är en erfaren projektledare och processledare som både kan strategi och får saker att hända, även i verkligheten. Som utgår från att kommunikationen ska ge resultat och nå rätt målgrupp med rätt budskap. Uppdragen genomförs av mig personligen eller tillsammans med mitt team. Alltid med både glädje och stort engagemang. Därav namnet. Happyli.

VÄLKOMMEN

TJÄNSTER

Att driva ett projekt från start till mål.
Och vidare.

Som projektledare hjälper jag företag och organisationer med internkommunikation, externa kampanjer och genomförande av olika aktiviteter och events. För mindre uppdragsgivare kan jag och mitt team även ta ett helhetsgrepp om kommunikationsarbetet, från planering och genomförande till uppföljning.

Förmågan att tänka strategiskt, tillsammans med min fallenhet för struktur och vilja att uppnå resultat, gör att projekten verkligen lyckas. Oavsett det handlar om en varumärkesstrategi eller en enskild kampanjinsats.

Hyr in mig som projektledare

Jag har lång erfarenhet av att leda det strategiska arbetet med att identifiera målgrupper, formulera kommunikationsmål, hitta rätt positionering och utveckla budskap. Det strategiska arbetet ser till att kommunikationsinsatserna verkligen stödjer verksamhetens affärsmål. Det ligger också till grund för de kreativa idéer som ska attrahera målgruppen.

Ta hjälp av mig och mitt team

Med förståelse för den kreativa processen och en estetisk blick sätter jag samman och leder arbetsgrupper på ett sätt som uppskattas av både kreatörer, producenter och uppdragsgivare. Först när en arbetsgrupp förstår uppdraget och arbetar utifrån en tydlig arbetsmetodik kan idéerna flöda. Och resultera i både relevanta och kreativa lösningar.

UPPDRAG

Exempel på uppdrag

Under åren har jag arbetat med många olika slags uppdrag för en rad olika uppdragsgivare, däribland Region Stockholm, Sveriges Kommuner och Landsting, Inera, Svenska kyrkan, Utbildningsdepartementet, Privattandläkarna och Södertandläkarna AB.

En gemensam nämnare för flera av mina uppdragsgivare är att de befinner sig i komplexa kommunikationsmiljöer, ofta med behov av att kommunicera flera och komplicerade budskap till flera olika målgrupper. Det ställer krav på förmåga att förstå sammanhang, tänka strategiskt och ha struktur för genomförandet.

Sveriges kommuner och landsting

Strategi, kommunikationsplanering, intern kommunikation

Att berätta komplicerade saker snabbt och rätt

Att alla i Sverige ska ha rättvis tillgång till läkemedel kan tyckas vara en självklarhet. Men så har det inte alltid sett ut. Sveriges Kommuner och Landsting drev ett projekt i syfte att ta fram en lösning för en jämlik och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning i hela landet.

Målet var att alla landsting frivilligt skulle ansluta sig till den nya samverkansmodell som gör att de kan fatta välgrundade och snabba beslut om användning av nya och mer kostsamma läkemedel.

Happyli fick i uppdrag att hjälpa till med strategi och planering för kommunikationen med landstingen. En pedagogisk film som förklarade det ganska komplicerade sammanhanget blev ett av verktygen i dialogen med målgrupperna.

I dag står alla landsting bakom samverkansmodellen, ett viktigt steg mot att patienterna kan få värdefulla mediciner utan onödig väntan.

Stockholms läns landsting

Projektledning, strategi, kampanj

Allvarligt budskap på köpt reklamplats

Varje år drabbas omkring 100 kvinnor av livmoderhalscancer, bara i Stockholms län. 30-40 av dem dör. Stockholms läns landstings kampanj I love me riktade sig till unga tjejer med ett viktigt budskap: Gör något bra för dig själv. Vaccinera dig gratis mot livmoderhalscancer!

Kampanjen omfattade bland annat intern information till vårdgivare och skolor, utskick till föräldrar, annonsering i tunnelbanan, kampanjsida på 1177.se, kommunikation i sociala medier och en vaccinationsturné till länets gymnasieskolor. Kampanjen pågick under 2012 och 2013 och vände sig först till yngre tjejer födda 1993–1998. Under 2013 utökades målgruppen till tjejer upp till 27 år.

Happyli ansvarade för övergripande projektledning och samordnade de olika delprojekten. Bland de tjejer som sett kampanjen ökade intentionen att vaccinera sig.

Södertandläkarna

Varumärkesutveckling, projektledning

Att bygga varumärke från grunden

På Folkungagatan 49 hade det bedrivits tandvård i 50 år när Akke Kumlien tog över kliniken 2008. Södertandläkarna tog beslut att profilera sig som Södermalms främsta implantatklinik.

Parallellt med att Akke och medarbetarna utvecklade klinikens inriktning ansvarade Happyli för hur det nya varumärket skulle upplevas av målgruppen. Starka och friska tänder. Livet ut! blev det bärande kommunikationskonceptet.

Happyli har fungerat som klinikens kommunikationsavdelning, med ansvar för allt från strategi och kommunikationsplanering till framtagning av webbplats, presentationsmaterial och genomförande av annonskampanjer och events.

Sedan samarbetet startade har Södertandläkarna ökat omsättningen med nästan 100 procent och överträffar oftast sitt mål att få in 40 nya patienter i månaden.

OM LI

Li Kans. Happyli.

Jag har över 25 års erfarenhet av kommunikationsarbete, såväl strategiskt som operativt. Efter studier i kommunikationsvetenskap och svenska vid Stockholms universitet har jag arbetat som informatör inom hälso- och sjukvården, på PR-byrå och på reklambyrå.

Sedan 2006 frilansar jag som kommunikationsstrateg och projektledare i mitt eget bolag Happyli. Att driva eget ger mig möjlighet att välja uppdrag som känns meningsfulla och gör nytta för människor. Det är min drivkraft.

Jag gillar och är bra på att samarbeta. Helst med engagerade och uppriktiga människor som uppskattar kvalitet och vågar ta ansvar. Men allt är inte arbete. Jag är intresserad av hälsa och fokuserar på att må bra med hjälp av mat, träning, yoga och att omge mig med sköna människor. Jag hämtar kraft i min härliga trädgård och gillar att hänga med mina barnbarn. Det är mindfulness på riktigt.

En värdefull egenskap är min höga sensibla begåvning. Det vill säga förmågan att ta in och bearbeta fler nyanser i given information än vad majoriteten av oss gör. Det hjälper mig med konsekvens-tänk och att tidigt förutse en utveckling. Och så kan jag laga soppa på en spik, det vill säga att i situationen tomt kylskåp och matdags fixa en god måltid på nolltid.

TEAM

Utifrån uppdragets behov

Som egen väljer jag själv, eller tillsammans med min uppdragsgivare, vilka funktioner och kompetenser som behövs för respektive uppdrag. Det betyder att arbetsgruppen alltid anpassas efter behov och ambitionsnivå. Jag har ett brett kontaktnät med olika specialister inom kommunikation.

  • BACKGROUND
  • Projektledning
  • Kommunikationstrategi
  • Konceptutveckling
  • Internkommunikation
  • processledning

Vill du få saker att hända på riktigt?

Ta hjälp av en projektledare som både är praktiskt lagd och kan strategi. Jag sätter samman och leder arbetsgrupper som uppskattas av både kreatörer och kunder.

Hör av dig! Jag lyssnar på dig och era behov och så märker vi om det finns förutsättningar för samarbete. Det kostar inget!